PAARDEN
 

Met paarden

  • Een paard is een vluchtdier en daarom scant hij jou. Hierdoor reageert hij op wat er in jou speelt van binnen. 

  • Hij spiegelt en daardoor krijg je te zien waar het om gaat. Waarom anderen bv op een bepaalde manier op jou reageren. 

  • Hij helpt je te helen bij verwerking van lastige gebeurtenissen of verlies van een dierbare.

 

Als je wilt, kun je ervoor kiezen om bepaalde vraagstukken via coaching met paarden te verduidelijken. Het paard wordt hierbij ingezet als spiegel van wat er van binnen bij jou plaatsvindt. Via passende oefeningen gaan we kijken hoe het paard reageert en welke betekenis dat voor jou heeft. De veiligheid van zowel mens als dier staan hierbij voorop. Het is dus ook goed mogelijk om van de wijsheid van paarden (leermeesters) gebruik te maken als je denkt dat je er bang voor bent. Tevens kunnen ze ook optreden als heelmeesters bij onverwerkte aspecten in je leven. 

Energie en Informatie

Er is meer voelbaar en kenbaar dan we in het dagelijks leven kunnen of willen ervaren. Paarden zijn zeer sensitieve dieren. Zij lezen je energie. Die energie is een optelling van jouzelf en je omgeving. Met respect zoeken we de stille ruimte –ook zonder paarden- waarin je energie informatie wordt. Meestal geeft ons dat dan veel aanknopingspunten voor jouw proces.

Trainingsmodules

Coaching en/of coaching met paarden zet ik niet alleen in om problemen op te lossen. De oplossingsgerichte coaching (met paarden) kan ook onderdeel zijn van een trainingsmodule voor managers, leidinggevenden of een heel team. Hoe beter je jezelf leert kennen, hoe beter je met anderen kunt werken. Je kunt individueel een module boeken of deze inpassen in een groepstraining. Met plezier overleg ik met de trainer hoe en wanneer een sessie met mij en/of mijn paarden het best inpasbaar is in het curriculum. 

Bij al het bovenstaande wordt het welzijn van de paarden nauwlettend in de gaten gehouden.