INZICHT & BEGELEIDING
 

Onze tijd zoekt gezonde mensen

Vraag het wetenschappers of vraag het religieuzen van welke wereldbeschouwing dan ook. Inmiddels weten we dat de wereld uit Energie en Informatie bestaat. 

Ook weten we dat een gelukkig leven beter is dan een ongelukkig leven. Dat iemand die goed in zijn vel zit, beter werk levert en prettiger is voor zijn omgeving. Bovendien ervaren we allemaal dat de invloed van de buitenwereld op ons persoonlijk leven, het gezin, het werk, de maatschappij, zeer groot is. We zijn daardoor niet altijd in dezelfde balans. 

Daarom werk ik met energie en informatie.
Daarom werk ik aan balans in je leven.
Daarom help ik je een gevoel van gezondheid te ervaren.

Lilian van Houten-dl1-LR-35.jpg

‘Gezondheid is een toestand van volledig lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk welzijn en niet slechts de afwezigheid van ziekte of andere lichamelijk gebreken,’ zo stelt de WHO, Wereld Gezondheidsorganisatie.

Gezondheid onderhouden?

Ik richt me vooral op geestelijke gezondheid, het psychische en emotionele welzijn. Alles wat je niet onderhoudt, wordt minder sterk. Zo is het met je huis, je tuin, je lichaam dus ook met je geest. Een gezonde geest vraagt onderhoud.

Ieder mens komt voor vragen te staan. Het zijn de momenten waarop je inzicht wilt. Vragen als Wie ben ik eigenlijk? Wat beteken ik voor anderen? Wat betekenen anderen voor mij? Wat is mijn effect op anderen? Waarom gaan de dingen zoals ze gaan?

Dit gebeurt vaker onder druk. Bijvoorbeeld door stress op het werk, als er angsten of onzekerheden spelen, tijdens spanningen in de relatie. Privé en zakelijk zijn daarbij niet te scheiden. Ze hebben invloed op elkaar!

Bij kinderen is de vraag soms niet altijd goed definieerbaar. Het gedoseerd spelen met of verzorgen van dieren, kan dan heilzaam zijn. Het in contact brengen met pony’s, ze verzorgen, ermee om laten gaan, kan kinderen hun diepste gevoelens boven laten brengen en ermee om te leren gaan.

Lilian van Houten-dl1-LR-38.jpg

Oplossingsgerichte coaching

We werken volgens het idee van oplossingsgerichte coaching. Dat betekent dat we een positieve invalshoek kiezen: niet uitgaan van klachten maar van krachten. Ik baseer me daarbij o.a. op literatuur van Bannink (2010), De Shazer en Dolan (2009), Visser (2009), Metcalf (2006) en Kohanov (2010-2018). 

We streven ernaar om eventuele stress te reduceren en effectief gedrag te stimuleren. 

De coachingsdoelen worden gedefinieerd in termen van wat je in de plaats van het probleem wilt. Dus constructief! Die coachingsdoelen formuleer ik in samenwerking met jou aan de hand van een set gecontroleerde vragen. In de sessies stel ik de vervolgvragen zodanig dat je zelf met de meest passende oplossingsrichtingen kan komen. Vanzelfsprekend geef ik daarbij ook adviezen. Steeds bespreek ik met je in welke mate jij de oplossingsrichtingen al in de praktijk brengt.